Ochrona środowiska

obrazowanie stanu degradacji środowiska

inspekcja linii brzegowych zbiorników oraz cieków wodnych

monitoring obszarów szczególnie niebezpiecznych

Drony w służbie środowisku. Stosując bezzałogowce docieramy w każde miejsce. Na bazie zdjęć, podczerwieni i termowizji tworzymy opracowania, które precyzyjnie pozwalają określić problem. Monitorujemy linie brzegowe, naturalne siedliska zwierzęce i roślinne oraz wszelkie obszary szczególnie niebezpieczne. Robimy to w sposób szybki, a co najważniejsze bezpieczny i nieinwazyjny.