Zapewniamy kompleksowe rozwiązanie dla branży projektowej
i budowlanej w trakcie pracy zdalnej.

Dostarczamy opracowania geodezyjne, które pozwalają komfortowo pracować bez potrzeby wizji terenowej. Nasze produkty cechuje najwyższa aktualność danych opracowanych zgodnie z obowiązującymi standardami geodezyjnymi. Połącznie klasycznych map wektorowych z modelami 3D, ortofotomapą oraz zdjęciami ukośnymi, pozwalają w pełni zwizualizować sytuację w terenie.

Co robimy?

1.

Ortofotomapa

2.

Numeryczny model terenu

3.

Model 3D

4.

Mapa do celów projektowych

5.

Podkłady mapowe dla branży projektowej

6.

Zdjęcia ukośne

7.

Obliczenia bilansów mas ziemnych

8.

Inwentaryzacja
architektoniczno-budowlana

9.

Fotoplany

10.

Raportowanie i kontrola postępu prac budowlanych

Dla kogo?

1.

Firmy geodezyjne

2.

Biura projektowe

3.

Wykonawcy prac budowlanych
/ prac ziemnych

4.

Architekci

5.

Inżynierowie 

6.

Nadzór inwestorski

7.

Generalny wykonawca

8.

Deweloperzy

Jak to działa?

Oferujemy pozyskanie danych z ośrodków dokumentacji geodezyjnej oraz integrację z naszymi pomiarami i dostarczenie do klienta poprzez serwer. Na życzenie, dane możemy udostępnić poprzez dedykowany geoportal zabezpieczony hasłem, gdzie użytkownik może przeglądać dane rastrowe i wektorowe bez instalacji dodatkowego oprogramowania. Wszystko odbywa się poprzez przeglądarkę internetową.

W razie braku możliwości pozyskania danych z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, bazujemy na centralnym zasobie, umożliwiając pracę projektantom do czasu pozyskania właściwych danych.

Nowy format danych nie wymusza skomplikowanych kursów, ponieważ oferujemy zdalne wdrożenie u klienta, pomagające rozpocząć pracę w nowym środowisku.

Zobacz przykładowe opracowania

Mapa 3d

Chmura punktów 3D oraz numeryczny model pokrycia terenu

Wizualizacja dla inwestora

Mapa do celów projektowych

Model 3D

Fotoplan

Mapy górnicze

Chmura punktów 3D

Kontakt

Porozmawiajmy o Twoim projekcie.

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.