Beneficjent

Colidrone sp. z o.o.

w konsorcjum z

Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie

realizuje projekt pt.

Opracowanie innowacyjnego systemu wyznaczania wektorowego pola przemieszczeń na podstawie zobrazowań pozyskanych z użyciem UAV

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnych algorytmów tworzących kompleksowy system umożliwiający wyznaczenie pola przemieszczeń powierzchni terenu na podstawie zobrazowań pozyskiwanych z bezzałogowych statków powietrznych (UAV).

Efektem projektu będzie wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci usługi na rynku krajowym oraz pakietu narzędzi do przetwarzania zobrazowań UAV oferowanego przez Beneficjenta na rynku globalnym.

Wartość projektu: 2 518 187.26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 146 623.25 PLN

Okres realizacji projektu: 1.11.2021-30.10.2023

Instytucją pośredniczącą jest

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju