O projekcie

Autorska metoda Colidrone do wyznaczania przemieszczeń

Pracujemy również na obszarach oddziaływania kopalni podziemnych, analizując zjawisko osiadania gruntów po wydobyciu. Jest ono rozległe i trudne w obserwacji klasycznymi metodami. Dlatego wykorzystanie dronów daje nowe spojrzenie na osiadanie i przemieszczenie terenu. 

W tym miejscu należy wspomnieć o naszej autorskiej metodzie, którą rozwinęliśmy w ramach konkursu „Szybka Ścieżka”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wspólnie z naukowcami z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH opracowaliśmy „innowacyjny system wyznaczania wektorowego pola przemieszczeń na podstawie zobrazowań pozyskanych z użyciem UAV”. 

Zagadnienie to polega na takim wykorzystaniu dronów i zdjęć RGB, aby nie było potrzeby użycia LiDAR-u do mierzenia powierzchni terenu. Tak wytrenowaliśmy algorytmy sztucznej inteligencji, aby skutecznie odsiewała pokrycie terenu i zostawiała tylko numeryczny model terenu, który następnie poddajemy dokładnej analizie. Na bazie ortofotomapy wyznaczamy natomiast przemieszczenia poziome. 

Autorska metoda Colidrone daje kompleksowy obraz deformacji, co jest niezwykle ważne w miejscach, gdzie występują deformacje nieciągłe, a wychwycenie ich tradycyjnymi metodami jest niemożliwe. Nasza metoda jest również znacznie tańsza niż stosowanie LiDAR-u i statków załogowych.  

Posiadane doświadczenie i opisane wyżej przypadki pozwalają dostosować metodę pomiarową do konkretnego zadania na obszarze, gdzie występuje osiadanie terenu, szkody górnicze bądź osuwiska.