Modelowanie

Skanowanie laserowe
i modelowanie BIM

Skanowanie laserowe i modelowanie BIM – podczas realizacji projektów z zakresu modelowania wykorzystujemy nowoczesne technologie, w tym skanery i drony. Dzięki temu dajemy gwarancję dokładności wykonanych pomiarów. 

Od prostych inwentaryzacji architektonicznych po stworzenie dokumentacji potrzebnej do realizacji skomplikowanych projektów infrastrukturalnych – pomożemy w we wszystkich projektach wymagających obrazów 3D.

Oto kilka przykładów:

Skanowanie laserowe. Zdjęcia 3D i badanie stanu instalacji

Podstawowym produktem, który powstaje po zastosowaniu skanera naziemnego, jest chmura punktów. Daje ona trójwymiarowy model analizowanego otoczenia, pokazując je w możliwie najdokładniejszy sposób. 

Dodatkowo, chmury punktów mogą być pokolorowane zdjęciami RGB ze skanera, drona bądź wykonanymi ręcznie. Wówczas obraz jest jeszcze bardziej czytelny.  

Skanery rejestrują intensywność odbicia, dzięki czemu mamy możliwość wyświetlenia chmury w skali intensywności. Taki model daje możliwość interpretacji materiałów, z jakich wykonane zostały przedmioty (np. elementy instalacji) widoczne na skanie. Nawet skanując bez oświetlenia nadal mamy możliwość rozpoznawania instalacji. Intensywność odbicia może również powiedzieć wiele o stanie materiału i jego możliwej degradacji.  

Niejednokrotnie tylko skanowanie daje możliwość rozwikłania i uporządkowania gęstej sieci instalacji. Skaner możemy ustawiać na dowolnych platformach, dzięki czemu nie jest dla nas problemem analiza:

  • instalacji,  
  • rurociągów,   
  • zbiorników,  
  • studni,  
  • elementów konstrukcyjnych, 
  • przedmiotów podlegających inwentaryzacji. 

Pojedyncze chmury punktów (skany) łączymy są ze sobą metodami geodezyjnymi. W większości zleceń stosujemy osnowę w celu poprawienia ich dokładności. Proces ten nazywamy wyrównaniem.  

Obiekt może obejmować kilka skanów (np. obliczenie objętości), ale może być wymagać nawet kilku tysięcy stanowisk skanera (np. zakład przemysłowy). W zależności od zlecenia tak dobieramy metodę pomiaru, aby produkt spełniał oczekiwania Klienta, zarówno pod względem dokładności, jak i kosztów. 

Modelowanie BIM. Oszczędzaj czas i pieniądze przy realizacji inwestycji

Połączone i wyrównane chmury punktów są wyjściem do kolejnego procesu, czyli modelowania 3D, w tym jego najbardziej zaawansowanej wersji, czyli BIM. 

 
Modelowanie 3D to z jednej strony upraszczanie widoku, a z drugiej – nadawanie mu ciągłej formy w postaci brył. Chmura punktów jest bardzo szczegółowa, ale wymagająca w obróbce, natomiast model 3D lepiej odwzorowuje obiekt i daje możliwość zapisania danych opisowych. 

Dzięki ścisłemu wpasowywaniu elementów modelu w chmurę punktów, niejednokrotnie zyskujemy na dokładności. Tak się dzieje np. w przypadku belek konstrukcyjnych, stropów czy ścian.  

Większość programów inżynierskich bazuje na modelach 3D. Zajmują one mniej przestrzeni dyskowych, a zapisane parametry w metadanych ułatwiają realizację zadań. Ponadto modele umożliwią pracę na jednym obiekcie przez kilku specjalistów. 

BIM – Building Information Modeling. Wypracowywane są międzynarodowe standardy, które umożliwiają wymianę informacji przestrzennej. Oprócz prostej bryły 3D zapisują wszelkie informację o obiekcie, takie jak: 

  • materiał, z którego jest wykonany,
  • rodzaj i typ, datę produkcji/montażu,   
  • wymiary i parametry, 
  • nazwę producenta wraz z przeglądami technicznymi. 

Nadrzędną ideą BIM-u jest optymalizacja. Budowy prowadzone z wykorzystaniem tej technologii pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze potrzebne na realizację inwestycji.  

BIM to najbardziej złożona usługa, zarazem dająca najwięcej informacji o obiekcie. Modelujemy małe elementy konstrukcyjne, jak również duże zakłady przemysłowe, pojedyncze rurociągi oraz zespoły instalacji przesyłowych. Jesteśmy wszędzie tam gdzie potrzebna jest inżynieria odwrotna, bo tak również nazywane jest modelowanie.