Ortofotomapa

Ortofotomapa i numeryczny model terenu

Ortofotomapa składa się z połączonych zdjęć lotniczych. W Colidrone przygotujemy i zrealizujemy projekt jej wykonania. 

Jeżeli szukasz wykonawcy profesjonalnej ortofotomapy, możesz powierzyć nam to zdanie.

Mamy ogromne doświadczenie:

Jak powstaje ortofotomapa?

Bezzałogowy statek UAV lata po ściśle zaprojektowanej trasie, dzięki czemu wykonuje zdjęcia w odpowiedniej rozdzielczości terenowej, zapewniając jednocześnie prawidłowe pokrycie podłużne i poprzeczne.

Zebrany w ten sposób materiał pozwala na dalszą obróbkę. Zdjęcia z drona przetwarzane są w oprogramowaniu, które łączy je na podstawie punktów charakterystycznych oraz współrzędnych miejsca wykonania.  

Następnie są one wyrównywane w oparciu o zainstalowane wcześniej fotopunkty. To ważny proces dający gwarancję wyniku i wysoką dokładność. 

Kolejnym krokiem jest wykonanie chmury punktów (podobnej do tej ze skanowania laserowego) oraz numerycznego modelu pokrycia terenu. Na nim zdjęcia są  ortorektyfikowane. 

Ostatnim etapem jest mozaikowanie zdjęć, dzięki czemu powstaje ortofotomapa. Szczegółowy opis tego, jak powstaje ortofotomapa, znajdziecie w tekście na naszej stronie. 

Co daje ortofotomapa?

Ortofotomapa dostarcza bardzo dużo szczegółowych informacji na temat fotografowanego terenu. Kluczem do prawidłowego jej wykonania jest m.in. odpowiedni dobór rozdzielczości terenowej. 

  • W terenach zurbanizowanych, gdzie istnieje wiele szczegółów oraz bardzo ważna jest ewidencja gruntów i budynków, wykonujemy opracowania wysokorozdzielcze.  Mogą one służyć jednostkom samorządów terytorialnych, właścicielom nieruchomości czy potencjalnym inwestorom.  

  • Tymczasem np. na potrzeby inwentaryzacji drzewostanu liczy się szybkość i skala pozyskanych danych

Ortofotomapa jest świetnym uzupełnieniem mapy do celów projektowych. Dzięki niej projektanci uzyskują pełną informację o terenie, a ryzyko pominięcia jakiegoś szczegółu jest minimalizowane. 

Ortofotomapy z drona są wykonywane przy niemal każdej inwestycji infrastrukturalnej – od momentu jej planowania na potrzeby m.in. konsultacji społecznych przez etap budowy i kontroli postępu prac budowlanych po inwentaryzację powykonawczą. 

Wykonując zdjęcia lotnicze, mamy pewność, że żaden szczegół nie umknie naszej uwadze. Ortofotomapa wraz ze zdjęciami ukośnymi znacząco przyśpiesza i poprawia jakość modernizacji ewidencji gruntów i budynków.  

Opisane wyżej przykłady to tylko część naszego doświadczenia. Każdemu Klientowi pomagamy we wszystkich etapach realizacji zadania, wskazując najlepiej dobrane produkty. 

Numeryczny model terenu

Numeryczny model terenu (NMT lub DTM) również powstaje na podstawie zdjęć z drona. Jest  też koniecznym elementem procesu generowania ortofotomapy. Pozwala inwestorom ograniczać koszty realizowanych projektów.  

Bazując na zdjęciach RGB (światło widzialne) nie mamy wszędzie możliwości zobrazowania gruntu, dlatego przy pierwszym podejściu tworzony jest numeryczny model pokrycia terenu. Samo pokrycie terenu jest bardzo przydatną informacją, czasami jedyną potrzebną np. w miastach.  

Niemniej, jeśli istnieje potrzeba wygenerowania modelu terenu, klasyfikujemy chmurę punktów do różnych klas obiektów i zostawiamy tylko grunt. Dzięki temu uzyskujemy numeryczny model terenu. W terenach o gęstej roślinności wykonujemy opracowania hybrydowe – łączymy dane z UAV wraz z pomiarami klasycznymi czy danymi dostępnymi w GUGiK.  

 

Produkty Colidrone są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie potrzebna jest informacja o ukształtowaniu terenu. Żadna budowa nie obędzie się bez tych danych. Im większy obszar, tym ważniejszy jest model. 

Dobry model terenu pozwala odpowiednio zbilansować przewożenie gruntu co obniża koszty projektu budowlanego. Przy budowie obiektów liniowych, takich jak drogi, kolej czy gazociągi, wykopy i nasypy są optymalizowane właśnie dzięki informacji o terenie. 

Z drugiej strony, przy budowie obiektów kubaturowych numeryczne modele terenu dają możliwość odpowiedniego zaprojektowania poziomu posadowienia budynku.

Szczegółowość oraz dokładność modelu terenu dopasowujemy do konkretnej realizacji. Inny w obróbce oraz kosztowo model będzie na potrzebny przy projekcie melioracji pól czy rozliczenia wydobycia na kopalni odkrywkowej, a inny – dla przeprojektowania lokalnej drogi i wyznaczenia linii spadków