Geodezja górnicza 

Geodezja górnicza

Colidrone to ekspert w realizacji projektów dla branży górniczej. Łączymy klasyczną geodezję z nowoczesnymi narzędziami, jak skanery czy drony.

Geodezja górnicza to sektor, w którym idealnie sprawdza się połączenie klasycznej geodezji z nowoczesnymi technologiami. Z jednej strony branża górnicza podlega bardzo ścisłym rygorom w zakresie dokumentacji. Z drugiej – oczekuje jak najdokładniejszych pomiarów, które mogą zostać zapewnione właśnie przez drony i skanowanie laserowe.

Colidrone dla branży górniczej. Co można zyskać?

Połączenie klasycznej geodezji oraz nowych technologii zaowocowało bardzo dobrą współpracą naszej firmy z branżą górniczą. 
Drony pozwalają skrócić czas poświęcany na pomiary. Dzięki temu Klient może: 

Pomożemy w realizacji projektów
w każdej kopalni!

W zakładach górniczych wykonujemy mapy wyrobisk, wzbogacone o ortofotomapę oraz numeryczny model terenu. Takie połączenie daje pełny obraz tego, co dzieje się w granicach kopalni i całego zakładu górniczego. Możemy monitorować cały obszar górniczy, co jest niezwykle ważne dla zarzadzania bezpieczeństwem i środowiskiem naturalnym.

Na bazie modelu terenu wykonujemy obliczenia urobku złoża, przyrostów na zwałowiskach czy bilansujemy zasoby.

Klient może powierzyć nam również obliczanie objętości kruszyw czy stanów magazynowych. W tym przypadku najlepsze efekty dają metody fotogrametryczne, w których jesteśmy ekspertami – nasze obliczenia dają gwarancję, że błąd nie przekroczy 0,5 proc. Wynika to z braku generalizacji, który występuje przy pomiarach klasycznych.

Nie są wyzwaniem pomiary pod taśmociągami, w konkretnych zasobnikach czy wewnątrz hali pod suwnicami. Zdjęcia z drona uzupełniamy bowiem naziemnym skaningiem.

BHP w górnictwie. Podnieś bezpieczeństwo dzięki dokładnym pomiarom

Metody pomiarowe stosowane w Colidrone pomagają podnieść bezpieczeństwo i wyznaczają nowe standardy BHP. Wynika to głównie z braku konieczności wchodzenia w niebezpieczny obszar – obecność człowieka w takim miejscu zastępujemy dronem, bądź skanowaniem laserowym o bardzo dużym zasięgu.

Niektóre wyrobiska posiadają zbiorniki wodne. W takich przypadkach wykonujemy pomiary batymetryczne autonomiczną łódką, dzięki czemu mamy pełny obraz dna. Takie działania również pomagają zbilansować koszty oraz wzmacniają bezpieczeństwo w kopalniach.

Drony dla górnictwa. Autorska metoda Colidrone

Pracujemy również w kopalniach podziemnych, analizując zjawisko osiadania gruntów po wydobyciu. Jest ono rozległe i trudne w obserwacji klasycznymi metodami. Dlatego wykorzystanie dronów w górnictwie daje nowe spojrzenie na osiadanie i przemieszczenie terenu. 

W tym miejscu należy wspomnieć o naszej autorskiej metodzie, którą rozwijamy w ramach konkursu „szybka ścieżka”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wspólnie z naukowcami z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH opracowujemy „innowacyjny system wyznaczania wektorowego pola przemieszczeń na podstawie zobrazowań pozyskanych z użyciem UAV”. 

Zagadnienie to polega na takim wykorzystaniu dronów i zdjęć RGB, aby nie było potrzeby użycia LiDAR-u do mierzenia powierzchni terenu. Tak wytrenowaliśmy algorytmy sztucznej inteligencji, aby skutecznie odsiewała pokrycie terenu i zostawiała tylko numeryczny model terenu, który następnie poddajemy dokładnej analizie. Na bazie ortofotomapy wyznaczamy natomiast przemieszczenia poziome.   

Autorska metoda Colidrone daje kompleksowy obraz deformacji, co jest niezwykle ważne w miejscach, gdzie występują deformacje nieciągłe, a wychwycenie ich tradycyjnymi metodami jest niemożliwe. Nasza metoda jest również znacznie tańsza niż stosowanie LiDAR-u i statków załogowych.  

Posiadane doświadczenie i opisane wyżej przypadki pozwalają dostosować metodę pomiarową do konkretnego zadania w branży górniczej.