Planowanie i analiza

zobrazowania dla projektantów

numeryczne modele pokrycia terenu wraz z teksturowaniem

ortofotomapy dla miast

Nasze bezzałogowce z powodzeniem wspomagają projekty urbanistyczne oraz infrastrukturalne.
Pozwalają przeprowadzić pełną analizę sytuacyjno-wysokościową. Dzięki sporządzonym modelom terenu możemy wyznaczyć najlepszą lokalizację pod planowaną inwestycję, czy też ocenić ryzyko wystąpienia sytuacji kryzysowych.
W szybko rozwijających się miastach drony są szybszym i tańszym środkiem pozyskania informacji od statków załogowych.