Geodezja

precyzyjne podkłady rastrowe pod mapy sytuacyjno-wysokościowe

ortofotomapy o rozdzielczości do 1 cm

centymetrowa dokładność położenia punktu

numeryczne modele pokrycia terenu

Sporządzane przez nas ortofotomapy znajdują szerokie zastosowanie w geodezji.
Są pomocne przy podstawowych zadaniach takich jak tworzenie map do celów projektowych, czy pracach ewidencyjno-katastralnych. Powstałe w tym samym procesie numeryczne modele pokrycia terenu mogą służyć do wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej.
Uzyskiwane przez nas dokładności pozwalają na wykorzystywanie naszego produktu w pracach zgłoszonych do ODGiK.

Nasze ortofotomapy z drona znajdują zastosowanie między innymi przy budowie dróg czy linii kolejowych. Tym, co wyróżnia nas na rynku jest korzystanie z najwyższej klasy płatowca (samolotu bezzałogowego), który pozwala na zebranie danych z dużego obszaru w znacznie krótszym czasie niż wielowirnikowiec. Przewaga ta jest szczególnie zauważalna w przypadku obiektów liniowych.