Górnictwo

kompleksowa geodezyjna obsługa kopalni odkrywkowych

uprawniony mierniczy górniczy

precyzyjne pomiary objętości wyrobisk, hałd oraz zwałowisk

obliczanie bilansów mas ziemnych

Kompleksowa geodezyjna obsługa kopalni odkrywkowych. Posiadamy uprawnienia mierniczego górniczego.

Użycie systemów bezzałogowych (UAV) to rewolucja w dokładności pomiarów objętości.
Publikacje oraz nasze doświadczenie wprost wskazują na wyższość użycia dronów.

W procesie nalotu fotogrametrycznego uzyskujemy gęstą chmurę punktów, która pozwala na obliczenie objętości z błędem na poziomie 0.5-3%. Dane są pozyskiwane szybko oraz, co bardzo ważne, w sposób bezpieczny. Wykorzystanie systemów bezzałogowych nie wymaga wstrzymywania prac na wyrobisku, eliminuje też konieczność wejścia na niebezpieczny teren, a ponadto pozwala na pomiar niedostępnych obszarów.
Dodatkowo, dowolnie gęsty numeryczny model pokrycia terenu pozyskany w trakcie nalotu fotogrametrycznego w pełni obrazuje zmiany terenowe powstałe na skutek eksploatacji wyrobisk podziemnych.