Budownictwo

drony w budownictwie – inwentaryzacja robót ziemnych

przygotowanie danych dla projektantów

inwentaryzacja placu budowy

filmowanie postępów prac

Drony w budownictwie są nieocenioną pomocą na każdym etapie realizacji inwestycji. Tworzymy ortofotomapy oraz numeryczne modele terenu niezbędne w fazie “projektuj”. W fazie “buduj” przyspieszamy np. proces inwentaryzacji robót ziemnych. Powstałe na tym etapie produkty są dokładniejsze od klasycznych metod, a dodatkowo dają pełny obraz stanu budowy. Dzięki dronom możemy zinwentaryzować niedostępne lub niebezpieczne miejsca, takie jak wykopy na podmokłym terenie. Dodatkowo oferujemy pełną dokumentację zdjęciową oraz filmową postępów prac.

Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych pozwala na szybkie zebranie danych, zazwyczaj w ciągu jednego dnia, dzięki czemu uzyskujemy obraz na dany moment bez konieczności wstrzymywania prac.

Precyzyjna inwentaryzacja placu budowy pozwala na lepsze planowanie transportu oraz prac ziemnych.

Graficzna forma jest funkcjonalna dla projektantów oraz interesująca dla wielu grup docelowych – zarządu, opinii publicznej, lokalnych mieszkańców.